אתר המלווה את הפעילות - יאיר פרבי .

פורטל התוכן הדיגטאלי - משרד החינוך .

חומרים לסדנת המורים :

סדנת השתלמות מורים לדוגמה - ביה"ס נועם ישורון באופקים

מהו מורה מקוון ?

כניסה לגוגל דוקס .
החומרים שלנו :
משימות -  בקרוב .
תוצרים -  בקרוב .